Προïόντα : Φίλτρα Ελαίου

Τα φίλτρα ελαίου είναι η δεύτερη βαθμίδα προστασίας μετά τα φίλτρα αέρος. Στόχος τους είναι η αφαίρεση στερεών σωματιδίων τα οποία σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες προκαλούν σοβαρές ζημιές στο σύστημα. Ανάλογα το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούνται (σύστημα λίπανσης ή υδραυλικό), κατασκευάζονται από συνθετικά χαρτιά ενώ σε ειδικές περιπτώσεις λειτουργούν και σε υψηλές πιέσεις της τάξεως των 410 bar.

Κατηγορίες - Φίλτρα Ελαίου:

Φίλτρα Ελαίου Λίπανσης Κινητήρα Φίλτρα Ελαίου Τύπου Candles Φίλτρα Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Υδραυλικού Ελαίου Φίλτρα Ελαίου Τύπου Basket Φίλτρα Ελαίου Πολλαπλών Βαθμίδων