Προïόντα : Ναυτιλιακές

Με παρουσία στον χώρο άνω των 35 ετών και με το ειδικό τμήμα κατασκευών (πρώην Φιλτροτεχνική) μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα φίλτρανσης που μπορεί να έχετε.

 

Ειδικά στον χώρο της ναυτιλίας η τεράστια πείρα μας και η γνώση μας γύρω από τις ειδικές απαιτήσεις των πλοίων, μας κάνει την πλέον ειδικευμένη επιχείρηση στην αγορά.

Κατηγορίες - Ναυτιλιακές:

Ναυτιλία