Προïόντα : Φίλτρα Καυσίμου

Τα φίλτρα καυσίμου μαζί με τα νέα συστήματα έκχυσης καυσίμου ένα πολύ σημαντικό τμήμα στην οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος. Οι νέες αντλίες υψηλής πίεσης με τα ευαίσθητα και ακριβείας εξαρτήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά με κακής ποιότητας καύσιμα. Τα φίλτρα καυσίμου έχουν πλέον διαφορετικά υλικά φίλτρανσης συνδυάζοντας έτσι το χαμηλό κόστος με τις υψηλές αποδόσεις.

Κατηγορίες - Φίλτρα Καυσίμου:

Διαχωριστήρες Νερού/Πετρελαίου Φίλτρα Τύπου Δίσκου