Προïόντα : Φίλτρα Νερού : Φίλτρα Ποσίμου Νερού

Χαρακτηριστικά:

Τα φίλτρα πόσιμου νερού είναι πλέον στην καθημερινότητα μας. Παλιά δίκτυα μεταφοράς, χημικά, στερεά σωματίδια, μικροοργανισμοί απειλούν άμεσα την υγεία μας. Η προστασία την οποία προσφέρουν τα φίλτρα αυτά είναι ανεκτίμητη γιατί υπάρχει πληθώρα τύπων και συστημάτων φίλτρανσης τα οποία προσαρμόζονται σε διαφορετικές απαιτήσεις.δείτε το προσπέκτους (* σε μορφή pdf)